Afval goed geregeld

SUP toeslag 1 juli 2023

Vanaf 1 juli geldt er een landelijke toeslag op een aantal portieverpakkingen gemaakt van plastic, genaamd de SUP toeslag. Met deze maatregel streeft de overheid naar minder zwerfaval. Ook wij zijn tegen het onnodig gebruik van plastic en zwerfafval.

Wat verandert er voor jou?

Je betaald in onze Mini Markets nog steeds dezelfde prijs voor de producten waar de SUP toeslag op van toepassing is. Dit geldt onder andere voor de salades, broodjes & wraps. De toeslag bedraagdt 5 eurocent en is verwerkt in de verkoopprijs van onze producten.

1 januari 2024 Verbod eenmalige voedselverpakking voor consumptie ter plaatse

Vanaf 1 Januari 2024 worden SUP verpakkingen ingezameld en aangeboden voor hoogwaardige recycling. PURA is een overeenkomst (Afval goed geregeld) aangegaan met Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. SUP’s worden ingezameld in speciale containers en ter recycling aangeboden. Beide organisaties worden hieronder toegelicht. 

Voor de Lange termijn ontwikkeld PURA een systeem waarbij SUP verpakkingen in een statiegeldsysteem komen.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Sinds 1 januari 2023 komt is hier ook het verpakkingsafval bijgekomen dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Meer informatie over het Afvalfonds op  www.afvalfondsverpakkingen.nl.

Afval goed geregeld
Nedvang
Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement. Meer informatie over Nedvang op www.nedvang.nl.

afvalfonds verpakking

Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Per 1 januari 2023 is hier ook het verpakkingsafval bijgekomen dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels.
Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat uit:
plastic verpakkingen
Plastic verpakkingen
drankenkartons
Drankenkartons
Glazen flesjes
Glazen flesjes
Kartonnen verpakkingen
Kartonnen verpakkingen*
Blikjes
Blikjes*
* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom al goed gerecycled wordt.

Per 1 januari 2024 mogen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen alleen nog worden gebruikt met zij na gebruik worden aangeboden voor hoogwaardige recycling.
Hiertoe rolt PURA een eigen inzamelingssysteem uit. Het ingezamelde verpakkingsafval wordt afgevoerd en aangeboden voor hoogwaardige recycling.

Maatregelen

 • Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds Verpakkingen voor 1 april 2023
 • Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merkeigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.
 • Vanaf 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de verkoopeenheid door de exploitant.
 • Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds Verpakkingen voor 1 april 2023
 • Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merkeigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.
 • 1 januari 2024 Verbod eenmalige voedselverpakking voor consumptie ter plaatse.
   • Tenzij: inzameling voor hoogwaardige recycling
   • Geldt niet voor zorginstellingen en gesloten inrichtingen
 • Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds Verpakkingen voor 1 april 2023
 • Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merkeigenaar of producent/importeur) en vergoeding aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.
 • Vanaf 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de verkoopeenheid door de exploitant.
 • Per 1 juli 2023 wordt er een toeslag geheven op éénmalige verpakkingen.
 • 1 juli 2023 Verplicht aanbieden herbruikbaar alternatief of ‘bring your own’ door de exploitant.
 • Nulmeting over 2022: data aanleveren bij Afvalfonds Verpakkingen voor 1 april 2023
 • Vanaf 1 januari 2023 UPV: Registratie (door merkeigenaar of producent/ importeur) en vergoeding aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen per SUP-eenheid.

Alternatieve verpakkingen

We erkennen de toenemende zorgen over de impact van plastic op het milieu en de urgentie om duurzamere opties te ontwikkelen. Daarom zijn we vastbesloten om onze verpakkingsstrategie te herzien en materialen te vinden die minder belastend zijn.

Als organisatie streven we naar een circulaire economie en willen we afstand doen van het gebruik van traditionele plastic verpakkingen. We geloven dat het mogelijk is om hoogwaardige en veilige verpakkingsoplossingen te vinden die duurzaam zijn en tegelijkertijd de functionaliteit en bescherming van onze producten garanderen.

Om dit doel te bereiken, zijn we actief op zoek naar alternatieve verpakkingsmaterialen. We staan open voor samenwerking met innovatieve leveranciers, startups en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met de ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen.